Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Bindend studie-advies

Natuurlijk helpen wij je zoveel mogelijk om van je studie aan FHR School of Business een groot succes te maken. Desondanks kan het gebeuren dat je in je eerste jaar ontdekt, dat de opleiding die je hebt gekozen niet aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en zonodig tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je een studieadvies.

Bij een positief advies ga je gewoon door met je opleiding. Een negatief advies is bindend en betekent dat je niet bij dezelfde opleiding aan FHR School of Business verder kunt studeren. De studiecoach en de studentendecaan kunnen je in dat geval helpen bij het zoeken naar andere (studie)mogelijkheden.

Belangrijk criterium voor de beoordeling van je resultaten zijn de behaalde European Credits, de voormalige studiepunten. Je kunt in totaal 60 European Credits per jaar behalen. Als persoonlijke omstandigheden een zwaarwegende rol hebben gespeeld bij je studievertraging, kan een uitzondering worden gemaakt. Je moet hiervoor wel tijdig je studentendecaan inlichten.