Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Bachelor titels

Bachelor Titel en Kwalificaties


Na het voltooien van je hbo-opleiding heb je het recht om de titel Bachelor of Business Administration (BBA), te voeren.

Het onderwijs dat de FHR School of Business aanbiedt is op 7 juli 2014 door de International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) en op 27 november 2015 door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) geaccrediteerd. Daarbij is nadrukkelijk vastgesteld dat de

FHR School of Business zich onderscheidt door de uitzonderlijke kwaliteit van haar onderwijs.

Deze accreditatie heeft voor afgestudeerden aanzienlijk de mogelijkheid verruimd om in- en buiten Suriname een masterstudie te volgen.

C:\Users\pricella.ledes\Desktop\Social media\jpeg\IACBE CERTIFICAAT.jpg

C:\Users\pricella.ledes\Desktop\Social media\jpeg\NOVA CERTIFICAAT.jpg

De BBA opleiding die de FHR School of Business verzorgt, sluit aan bij de vanuit het beroepenveld gesignaleerde behoefte aan brede en diepe deskundigheid.

In het curriculum van de BBA opleiding zijn onderzoek, experimenteren, interdisciplinair samenwerken en kritisch en creatief denken stevig verweven. Toekomstige beroepsbeoefenaars met een BBA worden daarom gezien als  ‘cross overs’ die multidisciplinair kunnen worden ingezet en in staat zijn om bedrijfsproblemen integraal op te lossen.


Afgestudeerden van de BBA zijn opgeleid om bedrijfsmatig en resultaatgericht te werken in zowel de profit als de non-profit sector. Ze werken vaak binnen grotere organisaties aan projecten, in een multidisciplinaire context aan vaak complexe organisatievraagstukken. Ze zijn binnen dergelijke organisaties ook belast met staffuncties in een Marketing, Human Resource, Economische of Financiële afdeling.


Daarnaast worden BBA’ers opgeleid om een leidinggevende functie binnen kleine of middelgrote organisaties te bekleden. De door BBA’ers verworven kennis en vaardigheden zijn in het algemeen ook voldoende om een eigen bedrijf te beginnen.

 C:\Users\pricella.ledes\Desktop\Social media\jpeg\FHR DOORSTROOM2 .jpg