Pearson VUE NOVA IACBE

default teaser

Finance

Iets voor jou?

Management Accounting:
Hier leert de student o.a. het maken financiële verslagleggingen, verantwoordelijk zijn voor een constante stroom van managementinformatie, op basis waarvan het beleid wordt uitgestippeld.
Ondanks de veelheid aan financiële gegevens kun je informatie beoordelen op juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid en tijdigheid.

Financials Services Management:
Hier leert de student o.a. omgaan met juridische en financiële valkuilen binnen de organisatie en hoe middels financiële dienstverlening hierop kan worden ingespeeld.

Beroepen

Management Accounting:

 • Management accountant
 • Hoofd Financiële medewerker
 • Medewerker financiële afdeling
 • Beleidsmedewerker /adviseur
 • Medewerker interne controle
 • Project medewerker
 • Business advisor
 • Junior-projectmanager
 • Medewerker financieel advies en ondersteuning
 • Junior/associate financial consultant

Financial Services Management:
Functies die een afgestudeerde van deze afstudeerrichting kan gaan uitvoeren zijn:

 • Junior adviseur bedrijven
 • Financial risk officer
 • (junior) business consultant
 • (junior) verzekeringsadviseur
 • Pensioenadviseur
 • Financieel adviseur particulieren
 • Hypotheekadviseur
 • Compliance officer

Studieprogramma

De Bachelor of Business Administration (BBA) duurt 4 jaar en bestaat uit een gemeenschappelijke basis van twee jaar gevolgd door tweejarige arbeidsmarktrelevante afstudeerrichtingen die aansluiten bij ontwikkelingen in en behoeften van de (regionale) arbeidsmarkt.

De opleiding kent twee niveaus:

 • niveau 1 (professionaliseringsbekwaam en
 • nieveau 2 (startbekwaam).

Niveau 1 (professionaliseringsbekwaam)

In het basisprogramma worden de verschillende disciplines van businessaspecten behandeld waarbij de business cyclus als een rode draad door he programma loopt. In het begin vooral naast elkaar, maar naarmate het programma vordert worden ze steeds sterker met elkaar verbonden en geïntegreerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in opdrachten en casussen. De theoretische basiskennis staat centraal (in de vorm van beroepscompetenties gerelateerd aan de kernvakgebieden van de BBA), in combinatie met het ontwikkelen van een integratieve kijk en de ontwikkeling van generieke competenties op het gebied van onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap en verantwoord handelen. Aan het einde van het derde semester in het tweede jaar kiest de student een hoofdrichting:

 • Finance
 • Management
 • International Business (engelstalig)

Omdat in de eerste twee jaar goed zicht is verkregen op de inhoud en het beroepenveld, kan de student een gerichte en afgewogen keuze maken. Afhankelijk van de keuze van de hoofdrichting kan men of het Nederlandstalig (voor finance en management) of het Engelstalig (voor International Business) basisprogramma kiezen.

Niveau 2 (startbekwaam)

In het derde en vierde jaar kiest de student een afstudeerrichting en wordt de opleiding specifieker door verdiepende kennisvakken en verdiepende en integrerende opdrachten. Vanaf het derde jaar varieert het programma per afstudeerrichting. De afstudeerrichtingen zijn:

Nederlandstalig:

Finance:

 • Management Accounting
 • Financial Services Management

Management:

 • General Management
 • Human Resource Management
 • Marketing Management
 • Small & Medium Enterprise Management

Opmerking: deze afstudeerrichtingen kunnen alleen gekozen worden indien men in jaar 1 en 2 het Nederlandstalig basisprogramma heeft gevolgd.

Engelstalig:

International Business

Opmerking: deze afstudeerrichting kan alleen gekozen worden indien men in jaar 1 en 2 het Engelstalig basisprogramma heeft gevolgd.

De structuur van de opleiding ziet er dan als volgt uit:

 

Vakken pakket

Basisprogramma Finance

Management Accounting

Financial Service Management


Na je studie

Titulatuur

Als je de afstudeerrichting management accounting of Financial Services Management succesvol hebt afgerond, ontvang je de graad van Bachelor of Business Administration. Je mag dan de titel BBA (achter je naam) gebruiken. De bachelorgraad geeft zowel nationaal als internationaal aan op welk niveau je gestudeerd hebt. Met het diploma staat een breed aanbod aan (master)opleidingen in binnen- en buitenland voor je open. Op grond van het diploma kun je vrijstellingen krijgen, zodat je de vervolgopleiding sneller kunt afronden.

Vervolgopleidingen

Voor meer informatie over de masteropleidingen van FHR: www.fhrinstitute.org

Praktisch

Vrijstellingen
Wanneer je een relevante vooropleiding of werkervaring hebt, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Vrijstellingen worden individueel bepaald. Vrijstellingen dienen bij de examencommissie aangevraagd te worden.

Toelatingseisen
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je geslaagd bent van één van de volgende vooropleidingen:

 • HAVO
 • VWO
 • MBO-4
 • IMEAO AE of ST Stream
 • NATIN
 • Gelijkwaardige diploma’s conform de NUFFIC (zie www.nuffic.nl)
 • Geslaagd universitair schakeljaar
 • AVF Kweekschool

met in je vakkenpakket de vakken Wiskunde en Handelswetenschappen of Economie 1 of Economie 2.

Summer course Economie
FHR School of Business biedt kosteloos een summer course in Economie aan om studenten de nodige economische basiskennis en vaardigheden bij te brengen. Studenten van alle opleidingen kunnen hieraan meedoen. Studenten die helemaal geen Economie hebben in hun vakkenpakket of met een onvoldoende hiervoor zijn geslaagd, worden automatisch ingedeeld bij deze summer course. De summer course wordt aangeboden gedurende twee weken aan het eind van de maand september en de eerste week van de maand oktober.

Start
De start van het academisch studiejaar is op 05 oktober 2015. Hierna volgt een introductieprogramma tot aan de start van de colleges op 12 oktober 2015. 

Studiekosten
Het collegegeld in het studiejaar 2015-2016 is € 1.750,-. Inschrijfgeld bedraagt SRD 250 en is eenmalig. Houd in het eerste jaar rekening met de kosten voor boeken, readers en syllabi: die kunnen oplopen tot € 700,-. Veel van de boeken van het eerste jaar gebruik je ook in de volgende studiejaren. In die jaren zijn de kosten dus lager. Betaal je voor 1 oktober 2015 het volledig collegegeld, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.

Betalingsregeling
Kan je het collegegeld niet in 1 keer betalen dan is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Belangrijk is dat je voor 1 oktober 2015, € 750,- en het inschrijfgeld hebt betaald. Het resterend bedrag (€1000,-) mag je in maximaal 10 termijnen betalen.

Voltijd / Deeltijd

De opleiding Bedrijfskunde Management Economie & Recht wordt alleen in voltijd aangeboden. Wel kan je kiezen tussen de dagopleiding en avondopleiding. Het programma en de studiebelasting zijn hetzelfde.

Downloads

Jaarrooster 2015-2016

One Pager BBA